Avlink Industrial Co., Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $99,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Mobile Electronics Show
  Ngày tham dự: 2020 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Oct 11-14, 2020 Booth No.: 1J16 Sincerely welcome your arrival!!!
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Mobile Electronics Show
  Ngày tham dự: 2019 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Oct 11-14, 2019 Booth No.: 8F07
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair: Mobile
  Ngày tham dự: 2019 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Oct 18-21, 2019 Booth No.: 8F07
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Mobile Electronics Show
  Ngày tham dự: 2018 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Apr 18-21, 2018 Booth No.: 6M16
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair: Electronics & Components
  Ngày tham dự: 2018 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Apr 11-14, 2018 Booth No.: 6Q33
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair: Electronics & Components
  Ngày tham dự: 2017 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Oct 11-14, 2017 Booth No.: 6L05
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair: Electronics & Components
  Ngày tham dự: 2017 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Oct 18-21, 2017 Booth No.: 3B42
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair: Electronics & Components
  Ngày tham dự: 2017 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Apr 11-14, 2017 Booth No.: 6M16
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair: Electronics & Components
  Ngày tham dự: 2017 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Venue: Asia World-Expo Hong Kong Date: Apr 18-21, 2017 Booth No.: 6L28
  Tên triển lãm thương mại: CES Show - Les Vagas
  Ngày tham dự: 2016 .1
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: South Hall 4 Booth No.: 35160 Date: JANUARY 6-9, 2016
Gửi email cho nhà cung cấp này