Avlink Industrial Co., Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $99,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Tên: Alibaba.com Assessed Supplier
Cấp bởi: Alibaba.com
Ngày bắt đầu: 2017-12-04
Mô tả: Certificate Number:17263748-P+T
Tên: Global Sources Verified Supplier
Cấp bởi: global sources
Ngày bắt đầu: 2011-11-01
Mô tả: Global Sources Verified Supplier
Tên: Associate Member Certificate
Cấp bởi: Bluetooth SIG
Ngày bắt đầu: 2012-11-21
Mô tả: This certification acknowledges that AVLINK INDUSTRIAL CO., LTD is an Associate Member and has agreed to the Membership Agreements of the Bluetooth SIG
Gửi email cho nhà cung cấp này